Biblioteka Sarmacka

Witamy!

Wielka Biblioteka w Ferze była niegdyś częścią tamtejszego kompleksu naukowo - kulturalnego budowanego z inicjatywy Komuny Społeczno - Gospodarczej Soc-Utopia. Jej patronem był Zakon Semnoteam, a misją: Oświecenie. Dziś, po latach zaniedbania tej instytucji, Rodzina Żółtowskich podjęła się próby jej odbudowania, stąd póki prace nie zostną ukończone, prosimy o wyrozumiałość i wsparcie wszystkich mieszkańców Starosarmacji i Feru.

Wsparcie

Pytania i propozycje prosimy zgłaszać pod numerem GG: 28334318.