Polityka
Moje poglądy można określić jako konserwatywny liberalizm. Jest to pojęcie wymyślone przez Stefana Kisielewskiego, a wokół którego powstała Unia Polityki Realnej, którą to organizację (i jej Prezesa - Janusza Korwin-Mikkego) popieram całym sercem. Zamieszczam poniżej tekst, pod którym członkowie tej partii rozumieją konserwatywny liberalizm:

     Połączenie konserwatyzmu z liberalizmem jest bardzo ważnym elementem programu UPR-u. Tylko wzajemne współistnienie i wzajemne ograniczanie się tych dwu elementów daje system, który w ogóle może poprawnie działać w rzeczywistości realnej.
     Jeśli zapomnimy o liberalizmie, czyli WOLNOŚCI (także do popełniania błędów...) i zrealizujemy "czysty" konserwatyzm, to zjedziemy w konsekwencji w fundamentalistyczny totalitaryzm, najczęściej religijny, no bo najbardziej tradycyjnymi, czyli konserwatywnymi, źródłami wartości są przecież religie. Dana społeczność (czy władca) bierze wtedy najbardziej mu bliski zestaw tradycyjnych obyczajów, praw i wartości, ogłasza go za nienaruszalny i niezmienny dogmat i wdraża wszelkimi środkami jako jedynie i absolutnie słuszne.
     Jeśli natomiast zapomnimy o konserwatyzmie, a zatem, przede wszystkim, o konieczności oparcia naszych działań i praw na w miarę stabilnym (choć niekoniecznie ściśle absolutnym) fundamencie sprawdzonych przez czas WARTOŚCI i obyczajów i zechcemy zrealizować "czysty" liberalizm, to rychło zjedziemy w konsekwencji w permisywizm i anarchię.
     W państwie niezbędna jest dawka "absolutyzmu" zapobiegająca rozlaniu się organizmu społecznego w bagnista kałużę. A takim rozbagnionym społeczeństwem manipulować można do woli, wmawiając mu najgłupsze, i nie trzymające się kupy, doktryny - od "ekonomii socjalistycznej" po "walkę z rasizmem" (metodą specjalnych przywilejów dla "wybranych" ras...).
     UPR jest postrzegana jako partia głosząca konserwatyzm w sferze wartości i zasad, a liberalizm w sferze ekonomii. Tak jest, ale to nie wszystko. Sugeruje to, że konserwatyzm i liberalizm maja działać na dwu rożnych polach, niewiele lub wcale nie wchodząc sobie w paradę. Tak NIE jest. W dziedzinie wartości i światopoglądu, także postulujemy liberalizm (przejawiający się choćby w postulacie wolności słowa), ale powściągany przez konserwatywne zasady (choćby przez "nie będziesz dawał fałszywego świadectwa..."). W dziedzinie ekonomicznej, podstawowa zasada liberalizmu gospodarczego powściągana jest konserwatywnymi zasadami uczciwości, rzetelności, dotrzymywania umów, itd. Zasady te wymuszane są zarówno prawnie, jak i moralnie czy obyczajowo. Duże znaczenie w rugowaniu nieuczciwych graczy ma dla odmiany liberalna zasada swobodnego przepływu informacji. Kto raz oszukał, ma potem duże trudności w znalezieniu nowych ofiar... Tak więc, nie ma tak, że "prywatnie" mamy się stosować do konserwatywnych zasad, a w gospodarce - hulaj dusza i wolna amerykanka.
     Sprawnie działający mechanizm społeczny musi być jak każdy działający efektywnie silnik. Musi się on mianowicie składać ze stabilnie gdzieś umocowanej części nieruchomej (statora), nadającej całości odpowiednio mocną, sensowną, a niepodatna na łatwe zmiany, strukturę, oraz swobodnie poruszającej się części ruchomej, wytwarzającej pożądany ruch (rotora), ograniczanej jednak w swej swobodzie odpowiednim ułożyskowaniem w statorze. Jeśli owe łożyska ulegną rozchwianiu, silnikiem zacznie rzucać i prędzej czy później cały silnik rozleci się w drobny mak. Który to proces rozchwiewania naszej zachodniej cywilizacji mamy oto wątpliwą przyjemność obserwować własnymi oczami. Jak się nic nie zmieni, już niedługo się rozleci...

Zenon Kulpa

Więcej tekstów zamieszczę w przyszłości. Tymczasem jak zwykle prezentuję garść odnośników do stron powiązanych z działem "Polityka":

Kościół Rzymskokatolicki w Polsce - strona oficjalna
Unia Polityki Realnej
- strona oficjalna
Unia Polityki Realnej - strona oddziału małopolskiego
Unia Polityki Realnej - strona oddziału zachodniopomorskiego
Unia Polityki Realnej - strona oddziału mazowieckiego
Najwyższy Czas! - strona najlepszego polskiego konserwatywno-liberalnego tygodnika
Bez Uprzedzeń - strona rewelacyjnego polskiego konserwatywnego magazynu internetowego
Organizacja Monarchistów Polskich - strona polskiej organizacji monarchistycznej
Towarzystwo im. Stefana Kisielewskiego - strona konserwatywno-liberalnego towarzystwa
Ciemnogród - strona oszołomska, chamska, nietolerancyjna, zaściankowa, kołtunerska etc.
Grzegorz Świderski - strona prywatna, zawierająca znaczną ilość tekstów konserwatywno-liberalnych
Prawicowe czytanki - strona Lecha Stępniewskiego zawierająca multum prawicowych artykułów
Polska Strona Prawicowa - "czujesz się konserwatystą, liberałem (...) - trafiłeś we właściwe miejsce"

Z mojego subiektywnego punktu widzenia jestem całkowicie obiektywny.
Grzegorz J. Gigol