Edykt Namiestnika Gellonii o sile głosu obywateli i mieszkańców prowincji

Działając w trybie Art. 10. pkt. 3. Statutu Prowincji Gellonia określam siłę głosu obywateli i mieszkańców wchodzących w skład Sejmiku w sposób następujący: - każdy mieszkaniec Prowincji Gellonia dysponuje 1 głosem.

p.o. Namiestnika Prowincji Gellonia
diuk Piotr Kościński