Regulamin przyznawania nagrody PIÓRO FENIKSA

1. Nagroda PIÓRO FENIKSA przyznawana jest za artykuły w mediach w świecie realnym i wirtualnym, szczególnie ważne dla Księstwa Sarmacji i jego mieszkańców.

2. Nagroda ma trzy stopnie:
- ZŁOTE PIÓRO FENIKSA Z BRYLANTAMI - odznaka i 40 lt
- ZŁOTE PIÓRO FENIKSA - dyplom i 25 lt
- SREBRNE PIÓRO FENIKSA - dyplom i 15 lt

3. Nagrodę przyznaje Kapituła Generalna w składzie: Rektor GIN jako Kanclerz, zaproszeni przez Rektora przedstawiciele władz Prowincji Gellonia, inne osoby zaproszone przez Rektora GIN.

4. Zgłoszenia artykułów do Nagrody mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Księstwa Sarmacji, a także władze państwowe i samorządowe oraz organizacje polityczne, społeczne i kulturalne w Księstwie Sarmacji.

5. Zgłoszenia przyjmuje Kanclerz Kapituły Generalnej. Kanclerz przekazuje zgłoszone artykuły pozostałym członkom Kapituły, którzy wyrażają swą opinię, wskazując że Nagrodę należy przyznać (jakiego stopnia) - lub że przyznać nie należy.

6. Kanclerz podejmuje ostateczną decyzję, kierując się wskazaniami członków Kapituły i własną oceną. Negatywna ocena jednego członka Kapituły wyklucza przyznanie Złotego Pióra Feniksa. Negatywna ocena wszystkich poza Kanclerzem członków Kapituły wyklucza przyznanie Nagrody.

doc. dr diuk Piotr Kościński
Rektor GIN