SZCZYT RADY POLSKICH PAŃSTW WIRTUALNYCH - 18 STYCZNIA 2003 R.

Szanowni Państwo,
W dniu 18 stycznia 2003 r. w Pałacu Książęcym w Grodzisku odbędzie się szczyt Rady Polskich Państw Wirtualnych, na którym omówione zostaną sprawy rozszerzenia Rady o nowe państwa: Asterland, Cyberię i Wolny Klub Rzeczypospolitej Polskiej.
W szczycie wezmą udział Głowy Państw obecnych i przyszłych członków Rady: JKM Król Asterlandu, Mich, JE Prezydent Baridasu, Krzysztof Parkoła, JE Prezydent Chanlandii, EcOm, JKM Książę-Regent Cyberii, Piotr Kościński, JKM Książę Sarmacji, Piotr Kozanecki, JE Prezydent WKRP, Tomasz Stala.
W wyniku przyjęcia nowego traktatu o Radzie Polskich Państw Wirtualnych do strefy wspólnego pieniądza - wirtuala - dołączą Królestwo Asterlandu i Królestwo Cyberii, zaś do strefy wspólnej gospodarki i pieniądza - Wolny Klub Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład Rady Polskich Państw Wirtualnych wchodzić będą państwa o łącznej sumie mieszkańców przekraczającej tysiąc osób. Jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie w historii polskich wirtualnych państw, pozwalające odpowiedzieć na wyzwania konkurencji między mikronacjami.
Rada Polskich Państw Wirtualnych pozostanie otwarta dla wszystkich państw, które zechcą włączyć się w procesy zacieśniania współpracy międzynarodowej. Członkiem Rady może zostać każde państwo, które posiada ugruntowane instytucje władzy oraz struktury obywatelskie.
Książę Sarmacji,
Piotr Mikołaj Kozanecki.