WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W
KSIĄŻĘCYCH SIŁACH ZBROJNYCH

Unisławów, dnia 24 stycznia 2022 r.

IMIONA I NAZWISKO (REALNE) I/LUB PSEUD.:
ADRES E-MAIL:
DATA I MIEJSCE URODZENIA (REALNE):
MIEJSCOWOŚĆ I PROWINCJA W SARMACJI:
IDENTYFIKATOR W SARMACJI:

UZASADNIENIE WNIOSKU

OŚWIADCZAM, IŻ NIE SPRAWUJĘ W PAŃSTWACH OBCYCH ŻADNYCH FUNKCJI PUBLICZNYCH.

OŚWIADCZAM, IŻ NIE POSIADAM OBYWATELSTWA ŻADNEGO (WIRTUALNEGO) PAŃSTWA OBCEGO.

PODPIS WNIOSKODAWCY

ARTYKUŁY HETMAŃSKIE O SŁUŻBIE W KSZ.