Wolny Klub RP: Księstwo Sarmacji
Strona główna
Zapisy
Wprowadzenie
Mieszkańcy
Prawo i wyroki
Władze
Organizacje
Przedsiębiorstwa
Tereny
Obszar wewnętrzny
Strona główna

Obywatelstwo Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej uzyskuje się, zapisując się na listę podstawową. Lista podstawowa (w-klubrp@yahoogroups.com) jest miejscem, w którym odbywają się dyskusje na tematy dotyczące Wolnego Klubu RP: jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Na liście podstawowej ogłaszane są także oficjalne decyzje władz, jak postanowienia o mianowaniu nowych funkcjonariuszy publicznych, wyroki sądu, publikowane są także nowe prawa oraz traktaty międzynarodowe, ratyfikowane przez Wolny Klub RP. Nie można być obywatelem, nie będąc zapisanym na tę listę, ale dopuszcza się posiadanie na liście statusu "no mail" (nie otrzymywanie żadnych listów) lub statusu "daily digest" (wszystkie listy z danego dnia zebrane w jednej, dużej wiadomości). Dyskutuje się tu także na tematy dotyczące głównie polityki w Polsce i na świecie, ale poruszana jest również tematyka społeczna, światopoglądowa, gospodarcza, sportowa, muzyczna... - wszystkie tematy, które interesują obywateli Wolnego Klubu RP. Na listę przychodzi dziennie od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, choć zdarzają się dni, gdy listów jest niewiele, i dni, gdy listów jest ponad sto.